Регионална фармацевтична колегия бургас
РЗОК Бургас договори 2022
»
»
РЗОК Бургас договори 2022

Уважаеми колеги!
Във връзка с предстоящо подписване на договори за отпускане на лекарствени продукти по чл.262, ал.1, т.6 от ЗЛПХМ на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК, прилагам покана от РЗОК Бургас с обявен график за подаване на необходимите документи.
Председател на УС на РФК Бургас.
Маг.-фарм. Любима Бургазлиева


Изтегли файлове
 1640765141_Покана_РЗОК_Бургас_ИД_2022.pdf