Регионална фармацевтична колегия бургас
БФД 2021
»
»
БФД 2021

Магистър фармацевт на РФК Бургас за 2021 г.
Маг.-фарм. Лиляна Манукян е родена на 7 март 1940 година в село Тутраканци, община Провадия. Завършва гимназия с отличие през 1958 в град Провадия. Същата година постъпва като студентка по специалност Фармация във Фармацевтичния факултет към Медицинска академия - София. Там тя се среща със съпруга си – Хайк Манукян, с когото са заедно цял живот в семейството и в професията. Дипломира се като магистър-фармацевт през 1963 година. От 1963 до 1978 г. упражнява професията си в аптека в гр. Айтос, където е изпратена по разпределение. От 1978 до 1992 година работи като магистър-фармацевт в Лекарствена информация - Бургас, която е била звено към тогавашното Окръжно аптечно предприятие – Бургас, където се е занимавала с проучване на нови лекарствени продукти и с консултиране на лекари и фармацевти. През 1990 започва работа в частния сектор – отново като магистър-фармацевт, а по-късно - от 1995 г. тя и съпругът й създават и ръководят свои собствени аптеки. Споделя, че организирането на собствена аптека от една страна е било огромна възможност за ново начало, но от друга е било и голяма отговорност да се справиш сам. Тя работи и до днес като магистър-фармацевт в своя аптека, като се надява, че въпреки иновациите и дигитализацията, професията на фармацевта винаги ще пази малко от своята тайнственост и магнетизъм.

Галерия
Lili