Регионална фармацевтична колегия бургас
Онлайн симпозиум
»
»
Онлайн симпозиум

Здравейте, колеги! В условията на извънредна епидемична обстановка онлайн обученията се превръщат в незаменима алтернатива. Българският фармацевтичен съюз и Алпен Фарма ще си партнират в общ проект свързан с ролята на фармацевтите и ползата за обществото. Част от проекта е следното обучение, което можете да проследите на живо на 23.01.2021 г., събота от 10.00 часа на: https://www.facebook.com/events/225775209181188/