Регионална фармацевтична колегия бургас
Годишно общо събрание РФК Бургас
»
»
Годишно общо събрание РФК Бургас

Годишното общо събрание на РФК Бургас ще се проведе на 11.05.2019г. /събота/ от 16,00 часа /регистрацията започва от 15,30 ч./ в зала „Амфибия” на х-л Аква гр. Бургас при следния дневен ред: 
1. Приемане на отчетен доклад на председателя на РФК Бургас маг.фарм. Любима Бургазлиева за дейността на председателя и членовете на управителния съвет, на контролната комисия и на комисията по етика и качество на Колегията за 2018 г. 
2. Приемане на план-сметка за 2019 г. на РФК Бургас.
3. Освобождаване на членовете на ръководните органи на УС на РФК Бургас поради изтичане на мандата. Освобождаване от отговорност на ръководните органи на УС на РФК Бургас.
4. Избор на ръководни органи на РФК Бургас за мандат 2019-2021г.
- председател на УС на РФК Бургас;
-членове на УС на РФК Бургас;
-членове на Комисия по етика и качество РФК Бургас;
-членове на Контролна комисия РФК Бургас.
5. Избор на делегати на редовния VI Конгрес на БФС.
6. Доклад на председателя на УС на БФС проф.Илко Гетов по влезли в сила и предстоящи промени в нормативната база, свързана с дейността на аптеките.

Приложено пълномощно за представителство на общото събрание.


Изтегли файлове
 1554799192_palnomoshno_za_os_11_05_2019.doc