Регионална фармацевтична колегия бургас
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ
»
»
ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ


Ние, магистър-фармацевтите, членове на РФК Бургас, РФК Сливен, РФК Ямбол се обръщаме към УС на БФС с дълбока загриженост за усложнените условия на работа в аптеките във връзка с предстоящите дейности по верификация на лекарствени продукти, информационна система на ИАЛ, изисквания на НАП по отношение на касовите апарати и софтуер за управление на продажбите, промени в Наредба 10 и договаряне с НЗОК, като настояваме за:

1. Предприемане на действия от страна на БФС по внасяне на предложение в БОВЛ за определяне на заплащане на дейността по верификация на лекарствени продукти в размер на 50% от стойността, заплащана от ПРУ на БОВЛ за брой деактивирани опаковки, по справка от софтуера на аптеките;
2. Осигуряване на публичност по предстоящите промени в нормативната база, свързани с изграждане на информационна система на ИАЛ - срок на въвеждане,изисквания към софтуер, срокове за влизане в сила на контрол по изпълнение на задълженията на аптеките;
3. Осигуряване на публичност по предстоящите промени в нормативната база, свързани с промените в НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА НА ПРОДАЖБИТЕ В
ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ, ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СОФТУЕРИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕТО ИМ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ПРОДАЖБИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН като получим отговори на следните въпроси:
1. Изисква ли се по смисъла на тази наредба изписване на наименованието всеки артикул, продаден в аптеката;
2. Съвместими ли са изискванията към касовите апарати с функционалността на аптечния софтуер;
3. Гарантирано ли е запазване на личнита данни на пациентите при условие, че от НАП се предвижда достъп до цялата база данни в аптеката.
4. Осигуряване на публичност по предстоящите промени в НАРЕДБА № 10 ОТ 24 МАРТ 2009 Г. на МЗ;
7. Участие на магистър-фармацевти, предложени от съответните РФК в изработване и приемане на промени в нормативни и поднормативни актове, регулиращи дейността на аптеките.


Магистър-фармацевтите, членове на РФК Бургас, РФК Сливен, РФС Ямбол потвърждават отговорното си и професионално отношение към проблемите в здравеопазването и готовността ни да работим за здравето и просперитета на българските граждани.

гр. Бургас,
27.01.2019г.


Изтегли файлове
 1549299831_2019_Въпроси_+_Отговори_-_РФК_Бургас_.pdf