Регионална фармацевтична колегия бургас
СВЕТОВЕН ДЕН НА ФАРМАЦЕВТА
»
»
СВЕТОВЕН ДЕН НА ФАРМАЦЕВТА

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ МАГИСТЪР-ФАРМАЦЕВТИ,

Позволете ми от името на Управителния съвет на Български фармацевтичен съюз и лично от мое име да ви поздравя по случай 25 септември - Световният ден на фармацевта.
За седма поредна година близо 6500 магистър-фармацевти у нас и над три милиона в света ще отбележим нашия професионален празник. Отбелязването на този ден е въведено по инициатива на Международната федерация на фармацевтите и цели да подчертае ползата и добавената стойност на фармацевтичната професия, същественияТ принос в грижата за общественото здраве и високия и престиж.
Магистър-фармацевтите в България и държавите-членки на ЕС са най-достъпните медицински специалисти, като с професионализъм и знания осигуряват фармакотерапията и предоставят фармацевтични грижи и услуги на пациентите. Като съсловна организация, ние имаме амбицията да продължим реализацията на редица проекти и инициативи, свързани с добрата фармацевтична практика.
През тази година отбелязваме и Десетата годишнина от учредяването на Българския фармацевтичен съюз. За този сравнително кратък период от време доказахме отговорността си пред пациентите и системата на здравеопазване. Вярвам, че всички предизвикателства могат да бъдат преодолени не с добри намерения, а с единни усилия и конструктивен диалог с всички заинтересовани страни, който ще продължим да водим и в бъдеще.
Бих искал да благодаря на всички колеги магистър-фармацевти за всеотдайната и професионална работа и отговорно отношение към пациентите.
Пожелавам здраве, сили и енергия на всички вас в прилагането и отстояването на високите ни професионални стандарти!
Честит празник!
Проф. Илко Гетов