Регионална фармацевтична колегия бургас
Продължаващо обучение
»
»
Продължаващо обучение

Уважаеми колеги,
С Протокол № 220/28.08.2017 г. от заседание на КК на БФС е акредитирано обучение за магистър фармацевти с две кредит точки.
Обучението ще се проведе на 19.10.2017 г. от  19:00 часа в хотел България, гр.Бургас
Темата на лекцията е „Съвременна технология за повишаване на лекарствената ефективност“ и ще бъде изнесена от проф. Николай Ламбов.