Регионална фармацевтична колегия бургас
Електронен подпис
»
»
Електронен подпис


"Информационно обслужване" АД е регистрирана като доставчик на удостоверителни услуги с решение на Комисията за регулиране на съобщенията. Дружеството предлага удостоверителни услуги с търговската марка StampIT.
Цената за издаване и поддръжка на сертификат с профил физическо лице, за член на БФС, за срока на валидност на удостоверението е 25.20 лв. с включен ДДС. Сертификатът е с валидност 3 години.

Цената на универсален четец за смарткарти с електронен подпис модел ACR38U с USB интерфейс (за Full size карти) е 15.00 лв с вкл. ДДС.
Актуален списък с обекти се поддържа на специализираната електронната страница на дружеството на адрес: http://www.stampit.org

https://www.stampit.org/bg/page/797
гр.Бургас, ул. „Янко Комитов“ 3, 8000 Северна промишлена зона, Бургас  /срещу КАТ/    056 886 588

Национален телефон за въпроси   02/9656223 
jsm  0885100552  

e-mail     h.angelova@s-bg.net
 Христина Гешева


 


Изтегли файлове
 1514856585_strange.php