Регионална фармацевтична колегия бургас
БФД 2017 Русе
»
»
БФД 2017 Русе

С наградата „Магистър-фармацевт на 2017-та” от РФК Бургас,  признание за професионализъм, е отличен  магистър-фармацевт  Христо Бургазлиев. Специалност фармация завършва през 1989 г.  във Фармацевтичен факултет при ВМИ София. През 1998 г. завършва втора магистратура Мениджмънт и маркетинг при Бургаски свободен университет.  Първият избран  председател на УС на РФК Бургас от учредяването на БФС, председател два мандата от 2007 до 2013 година. Два последователни мандата участва в Комисия по качество при БФС.  През  периода на председателстването на маг.-фарм. Бургазлиев РФК Бургас е избирана на колегия на годината през 2009 г. и през 2014 г. Трима фармацевти от РФК Бургас са  избирани за магистър-фармвацевт на годината. Христо Бургазлиев преподава по дисциплината Социална фармация на студентите - помощник фармацевти  в медицински колеж при Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Бургас от откриването на медицинския колеж през 2003 г.  Автор е на книгата  „Възникване и развитие на аптечното обслужване на населението в Бургаски окръг“, а понастоящем е в процедура на защита на докторска степен при МУ София, ФОЗ. Активен участник в съсловния живот на колегията, с принос в развитито на нормативната база на фармацевтичното законодателство. Като управител на общинска фирма „Аптеки“ ЕООД Бургас от 1996 г. до 2008 г. два пъти е инициирал сезиране на Конституционен съд на Република България по противоконституционни текстове в ЗЛСАХМ.