Регионална фармацевтична колегия бургас
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
»
»
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.

Изнесеният семинар  се проведе на 23 септември 2017 г. в гр. Девин, Спа-хотел „Исмена“.
Теми:
1." Фармакологично повлияване на алергичните заболявания"
доц. Магдалена Кондева-Бурдина, дф, 45 мин
2." Рискови групи пациенти. Промени във фармакокинетиката при детска и старческа възраст"
доц. Магдалена Кондева-Бурдина, дф, 45 мин
3.“Връзката между здравето, и характера на човек и датата на раждане. Примери от практическа психология по системата ИДЕАЛ на Наталия Сидорова“ - Маг.фарм.Емилия Петрова-45 мин.
4. „Алтернативни методи за справяне със стрес при работа с клиенти в аптека“, Маг.фарм.Златина Делчева-45 мин.

https://www.facebook.com/rfkburgas/
http://www.rfkburgas.org/


Галерия
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.
ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.