Регионална фармацевтична колегия бургас
10 години БФС
»
»
10 години БФС
На 10. 02. 2007 г. в гр. София се проведе Учредителен конгрес на съсловната организация на магистър - фармацевтите в Република България. На този конгрес е основан Българският фармацевтичен съюз.
   БФС е основан в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите. Той е единствената законово представена съсловна организация, която обединява всички магистър - фармацевти в Република България.
Днешният ден е обявен за Ден на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България с решение на УС на БФС.
От името на ръководството на РФК Бургас и лично от мое име Ви благодаря за високото ниво на професионализъм и за внимателното отношение към общите ни проекти!
Желая Ви здраве, успешна професионална изява и енергия в осъществяването на нови съвместни проекти!
Маг.-фарм. Любима Бургазлиева Председател на УС на РФК Бургас
10.02.2017г.