Регионална фармацевтична колегия бургас
VI-ти Конгрес по фармация с международно участие
»
»
VI-ти Конгрес по фармация с международно участие

Магистър фармацевт Христо Бургазлиев  представи доклад на тема  Анализ на някои тенденции в развитието на аптечното обслужване през периода 1989 г. – 2015 г. у нас и новите предизвикателства пред сектора 


Магистър фармацевт Михай Петров и магистър фармацевт Веселина Петрова участваха с постер, представящ изследване на приложението на Принципа на Парето в аптечната дейност. 

Галерия
VI-ти Конгрес по фармация с международно участие
VI-ти Конгрес по фармация с международно участие


Изтегли файлове
 1476963046_Доклад_Христо_Бургазлиев.pptx