Регионална фармацевтична колегия бургас
V-ти редовен отчетно-изборен конгрес на БФС
»
»
V-ти редовен отчетно-изборен конгрес на БФС

Проф. Илко Гетов бе преизбран за втори мандат като председател на Българския фармацевтичен съюз

Близо 470 магистър-фармацевти от цялата страна участваха в V-ия редовен отчетно-изборен конгрес на Българския фармацевтичен съюз (БФС), който се проведе в Несебър. Делегатите са излъчени от регионалните фармацевтични колегии (РФК) в страната. Досегашният председател на УС на БФС проф. Илко Гетов бе преизбран за втори мандат. За заместник-председатели на съсловната организация за мандата 2016-2019 бяха избрани маг.-фарм. Тодор Найденов от РФК София-столична и маг.-фарм. Димитрия Стайкова от РФК Пловдив.
Управителен съвет на БФС :
1. маг.-фарм. Саад Таммам Алуани УИН 0410000188;
2. маг.-фарм. Борислав Иванов Борисов УИН 2210003068
3. маг.-фарм. Велина Христова Григорова УИН 2210000275;
4. маг.-фарм. Цветанка Иванова Дечева УИН 2210001964;
5. маг.-фарм. Маргарита Ангелова Грозданова УИН 2210001193;
6. маг.-фарм. Златина Рускова Делчева УИН 0210000324;
7. маг.-фарм. Валентин Димитров Андонов УИН 0310000314;
8. маг.-фарм. Цветанка Методиева Вълчанова УИН 2210001967;
9. маг.-фарм. Иван Георгиев Гитев УИН 2410000211;
10.  маг.-фарм. Рени Василева Въткова УИН 1510000030;
11. маг.-фарм. Лилия Валериева Богданова УИН 2210003811.
Контролна комисия на БФС :
1. маг.-фарм. Анжела Костадинова Мизова УИН 1310000006 – председател;
2. маг.-фарм. Тошко Гетов Йотов УИН 0210000167;
3. маг.-фарм. Галя Стефанова Тонкова УИН 0310000043;
4. маг.-фарм. Драгомир Христов Чернев УИН 2010000001;
5. маг.-фарм. Цветан Красимиров Кръстев УИН 2210001959.
Комисия по етика на БФС :
1. маг.-фарм. Стефан Бойков Пенков УИН 2210001831 – председател;
2. маг.-фарм. Орлин Василев Недев УИН 2210001508;
3. маг.-фарм. Анна Любчова Тодорова УИН 2210000104;
4. маг.-фарм. Величка Йорданова Андонова УИН 1610000044;
5. маг.-фарм. Богдан Яворов Кирилов УИН 2310000259;
6. маг.-фарм. Николай Димитров Денков УИН 2210003954;
7. маг.-фарм. Евгения Стоянова Петкова УИН 2210000657.
Комисия по качество на БФС:
1. маг.-фарм. Стефан Венциславов Балкански УИН 2210002340 – председател;
2. маг.-фарм. Албена Александрова Чамурджиева УИН 2210000015;
3. маг.-фарм. Мая Чавдарова Йотова УИН 2210001339;
4. маг.-фарм. Кирил Петков Методиев УИН 2210003828;
5. маг.-фарм. Радостина Петрова Пейчева УИН 2010000020;
6. маг.-фарм. Христо Георгиев Бургазлиев УИН 0210000031;
7. маг.-фарм. Антон Костадинов Вълев УИН 2210000131.