Регионална фармацевтична колегия бургас
Писмо №198/07.07.2016г. до НЗОК
»
»
Писмо №198/07.07.2016г. до НЗОК

Уведомително писмо до управителя на НЗОК относно постъпили сигнали от фармацевти, свързани с нарушения от страна на някои РЗОК по клаузите на УСЛОВИЯ И РЕД за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК.


Изтегли файлове
 1467954534_198_07.07.2016_out.pdf