Регионална фармацевтична колегия бургас
Промени ПЛС
»
»
Промени ПЛС

http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/05/11/proekt-naredba-izmdop-naredba10-zauslaoviq-red-zaplashtane-lp-pochl262-zlphm.pdf

Списък с позициите , които евентуално от 1 юни ще станат 100% реимбурсирани 


Изтегли файлове
 1464174655_izmenenie_pril1_pls-nzok_16_05_2016.xls