Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече Писмо №198/07.07.2016г. до НЗОК

Уведомително писмо до управителя на НЗОК относно постъпили сигнали от...
Прочети повече Промени Наредба №10

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 и т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти за здравни дейности по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=A80EA9CB9980B6FB7529203C8BED07FE?idMat=104314
Прочети повече ЗКНВП-промени

Обнародвана е промяна в ЗАКОНА ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕКУРСОРИТЕ, ДВ. бр.42 от 3 Юни 2016г.
Прочети повече Промени ПЛС

МЗ с предложение НЗОК да заплаща изцяло цената на поне един медикамент от лекарствена група за есенциална хипертония
Прочети повече Относно членство в Български Фармацевтичен Съюз!

                               Уважаеми колеги,
 Съгласно промени приети н​а четвърти Конгрес БФС членският внос се плаща редовно и ежемесечно, в размер на 10 лева. Съгласно решение Общо събрание РФК град Бургас, редовно плащащите членове заплащат членски внос в размер на осем лева.
 В момента се извършва р​евизия на регистъра на колегия Бургас .  Членове , дължащи членски внос за повече от три месеца ще бъдат с отнети професионални права!
Моля, в най-кратки срокове да уредите Вашето членство!
 Работно време на технич​​еският секретар- 12-16часа всеки ден! Телефон за връзка 0878331124 
Краен срок за уреждане на членството 31 10 2015година!​
Заплащането на дължимият членски внос може да извършите и  по банков път , по следната сметка:
ОБЩИНСКА БАНКА град Бургас
    BG52SOMB91301037748101
Моля, посочете три ​имена или УИН!

 
   маг. фарм.  Тошко Йотов 
 Председател УС на ​РФК град Бургас
 ​