Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече 10 години БФСУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЕСТИТА 10-ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ!
На 10. 02. 2007 г. в гр. София се проведе Учредителен конгрес на съсловната организация на магистър - фармацевтите в Република България. На този конгрес е основан Българският фармацевтичен съюз.
   БФС е основан в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите. Той е единствената законово представена съсловна организация, която обединява всички магистър - фармацевти в Република България. 
Днешният ден е обявен за Ден на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България с решение на УС на БФС.
От името на ръководството на РФК Бургас и лично от мое име Ви благодаря за високото ниво на професионализъм и за внимателното отношение към общите ни проекти!
Желая Ви здраве, успешна професионална изява и енергия в осъществяването на нови съвместни проекти!
Маг.-фарм. Любима Бургазлиева Председател на УС на РФК Бургас
10.02.2017г.
Прочети повече VI-ти Конгрес по фармация с международно участиеАктивно участие в Конгреса взеха членовете на Регионална фармацевтична колегия на БФС гр.Бургас магистър фармацевт Христо Бургазлиев с научен доклад, магистър фармацевт Михай Петров и магистър фармацевт Веселина Петрова с постер. 
Прочети повече V-ти редовен отчетно-изборен конгрес на БФСИзбор на ръководни органи на БФС за периода 2016-2019 г.
Прочети повече Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите

Рзменение на Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Прочети повече НЗОК есенциална хипертония

Относно лечение на есенциална хипертония с лекарствени продукти по МКБ I10 и новият начин на отпускане и заплащане