Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече СВЕТОВЕН ДЕН НА ФАРМАЦЕВТАПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ
ПРОФ.ИЛКО ГЕТОВ


Прочети повече Продължаващо обучение

А3 - Участие в модулната програма на БФС
Прочети повече Електронен подпис

Електронен подпис на магистър-фармацевти
Важни промени във връзка с подновяване и издаване на нови Удостоверения за квалифициран електронен подпис (УКЕП) за членове на БФС, притежаващи Европейска професионална карта. 
Прочети повече БФД 2017 РусеБЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ
НА  ДУНАВ 23-25 ЮНИ 2017 г.
В гр. Русе се проведе най-значимото събитие от календара на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България – Български фармацевтични дни 2017 г. Събитието се организира за единадесети пореден път и е запазена марка на Български фармацевтичен съюз (БФС).
В духа на поставените традиции събитието се свързва с честването на Еньовден, 24 юни - професионалният празник на фармацевта.
Прочети повече ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.

Уважаеми колеги!
С решение на КК при БФС  и съгласно ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ в категория
А3- Участие в модулната програма на БФС, е акредитирано с 8 /осем/ кедит точки  обучение, организирано от РФК Бургас:
1." Фармакологично повлияване на алергичните заболявания"
доц. Магдалена Кондева-Бурдина, дф, 45 мин
2." Рискови групи пациенти. Промени във фармакокинетиката при детска и старческа възраст"
доц. Магдалена Кондева-Бурдина, дф, 45 мин
3.“Връзката между здравето, и характера на човек и датата на раждане. Примери от практическа психология по системата ИДЕАЛ на Наталия Сидорова“ - Маг.фарм.Емилия Петрова-45 мин.
4. „Алтернативни методи за справяне със стрес при работа с клиенти в аптека“, Маг.фарм.Златина Делчева-45 мин.