Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече Продължаващо обучение 3 март 2018

 Дата, начален час и място на провеждане на обучението
04.03.2018 г.    9,30-12,30 часа  
гр. Велико Търново, хотел Панорама

1. ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА АСТМА И БРОНХИТ /45 мин/ Доц. Магдалена Кондева -Бурдина ФФ София
2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА АНТИБИОТИЦИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА И ХРАНИ/45 мин/ доц. Калоян Георгиев дх, Фармацевтичен факултет, МУ-Варна.
3. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА АПТЕКИТЕ ЗА ПЕРИОДА 1903 -2016 г.
/45 мин/ М.ф. Христо Бургазлиев, Университет“Проф.д-р Асен Златаров“
4. ОСНОВНИ ГРУПИ ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ТЕРАПИЯТА НА ДИАБЕТ /45 ;ин/ Доц. Магдалена Кондева -Бурдина ФФ София

Акредитация - 8 точки.
Прочети повече Електронен подпис

Електронен подпис на магистър-фармацевти
Важни промени във връзка с подновяване и издаване на нови Удостоверения за квалифициран електронен подпис (УКЕП) за членове на БФС, притежаващи Европейска професионална карта.Прочети повече БФД 2017 РусеБЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ
НА  ДУНАВ 23-25 ЮНИ 2017 г.
В гр. Русе се проведе най-значимото събитие от календара на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България – Български фармацевтични дни 2017 г. Събитието се организира за единадесети пореден път и е запазена марка на Български фармацевтичен съюз (БФС).
В духа на поставените традиции събитието се свързва с честването на Еньовден, 24 юни - професионалният празник на фармацевта.
Прочети повече 10 години БФСУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ЧЕСТИТА 10-ГОДИШНИНА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ!
На 10. 02. 2007 г. в гр. София се проведе Учредителен конгрес на съсловната организация на магистър - фармацевтите в Република България. На този конгрес е основан Българският фармацевтичен съюз.
   БФС е основан в съответствие със Закона за съсловната организация на магистър – фармацевтите. Той е единствената законово представена съсловна организация, която обединява всички магистър - фармацевти в Република България. 
Днешният ден е обявен за Ден на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България с решение на УС на БФС.
От името на ръководството на РФК Бургас и лично от мое име Ви благодаря за високото ниво на професионализъм и за внимателното отношение към общите ни проекти!
Желая Ви здраве, успешна професионална изява и енергия в осъществяването на нови съвместни проекти!
Маг.-фарм. Любима Бургазлиева Председател на УС на РФК Бургас
10.02.2017г.
Прочети повече VI-ти Конгрес по фармация с международно участиеАктивно участие в Конгреса взеха членовете на Регионална фармацевтична колегия на БФС гр.Бургас магистър фармацевт Христо Бургазлиев с научен доклад, магистър фармацевт Михай Петров и магистър фармацевт Веселина Петрова с постер.