Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече ПОКАНА

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕНа основание § 50, ал.2 от Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪСЛОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ СЕСТРИ, АКУШЕРКИТЕ И АСОЦИИРАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ (ОБН. - ДВ, БР. 91 ОТ 2018 Г.), Регионална здравна инспекция - Бургас свиква първото общо учредително събрание на помощник-фармацевтите, упражняващи професията на територията на област Бургас.

Учредителното събрание на регионалната колегия на съсловната организация на помощник-фармацевтите, упражняващи професията на територията на област Бургас, ще се проведе на 13.03.2019 г. /сряда/ от 16,00 часа/. Регистрацията започва от 15,30 ч. в Аулата на административния корпус на „УМБАЛ-Бургас" АД, при следния дневен ред:

1. Избор на ръководни органи на колегията:
- Председател на Управителен съвет;
- членове на Управителен съвет;
- членове на Контролна и Етична комисии;
- делегати за първия конгрес на съответната съсловна организация.

Първото общо събрание на регионалната колегия ще се председателства от директора
на РЗИ - Бургас, който е без право на глас.
Прочети повече ТВ СКАТ

ТЕЛЕВИЗИЯ СКАТ 17.02.2019 г.
"Ще останат ли аптеки в малките населени места?"
Прочети повече ПРОТЕСТ


ПРОТЕСТ
Против настоящата лекарствена политика

 
Прочети повече ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ


ДЕКЛАРАЦИЯ НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ

Днес, 27 януари 2019 г., в град Бургас,  участниците в Информационна среща на магистър-фармацевти приеха следната декларация :
Прочети повече ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ

СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА НАБИРАНЕ НА БАЗИ ЗА ПРЕДДИПЛОМЕН СТАЖ НА СТУДЕНТИ ПО ФАРМАЦИЯ ВИПУСК 2018/2019 г.