Регионална фармацевтична колегия бургас
Новини
Прочети повече Продължаващо обучение 3 март 2018

 Дата, начален час и място на провеждане на обучението
04.03.2018 г.    9,30-12,30 часа  
гр. Велико Търново, хотел Панорама

1. ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА АСТМА И БРОНХИТ /45 мин/ Доц. Магдалена Кондева -Бурдина ФФ София
2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА АНТИБИОТИЦИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА И ХРАНИ/45 мин/ доц. Калоян Георгиев дх, Фармацевтичен факултет, МУ-Варна.
3. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА АПТЕКИТЕ ЗА ПЕРИОДА 1903 -2016 г.
/45 мин/ М.ф. Христо Бургазлиев, Университет“Проф.д-р Асен Златаров“
4. ОСНОВНИ ГРУПИ ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ТЕРАПИЯТА НА ДИАБЕТ /45 ;ин/ Доц. Магдалена Кондева -Бурдина ФФ София

Акредитация - 8 точки.
Прочети повече ГОС 2018

Годишно общо събрание на РФК Бургас 
Прочети повече Електронен подпис

Електронен подпис на магистър-фармацевти
Важни промени във връзка с подновяване и издаване на нови Удостоверения за квалифициран електронен подпис (УКЕП) за членове на БФС, притежаващи Европейска професионална карта.Прочети повече БФД 2017 РусеБЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДНИ
НА  ДУНАВ 23-25 ЮНИ 2017 г.
В гр. Русе се проведе най-значимото събитие от календара на съсловната организация на магистър-фармацевтите в България – Български фармацевтични дни 2017 г. Събитието се организира за единадесети пореден път и е запазена марка на Български фармацевтичен съюз (БФС).
В духа на поставените традиции събитието се свързва с честването на Еньовден, 24 юни - професионалният празник на фармацевта.
Прочети повече ОБУЧЕНИЕ ДЕВИН 22.09.2017г.

С решение на КК при БФС  и съгласно ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОДЪЛЖАВАЩОТО ОБУЧЕНИЕ НА МАГИСТЪР ФАРМАЦЕВТИ в категория
А3- Участие в модулната програма на БФС, е акредитирано с 8 /осем/ кедит точки  обучение, организирано от РФК Бургас на 22-24 септември 2017 г.