Регионална фармацевтична колегия бургас
VI-ти Конгрес по фармация с международно участие Активно участие в Конгреса взеха членовете на Регионална фармацевтична колегия на БФС гр.Бургас магистър фармацевт Христо Бургазлиев с научен доклад, магистър фармацевт Михай Петров и магистър фармацевт Веселина Петрова с постер.  » Прочети повече
V-ти редовен отчетно-изборен конгрес на БФС Избор на ръководни органи на БФС за периода 2016-2019 г. » Прочети повече
Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите Рзменение на Наредба №2 за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите » Прочети повече
Аптеки в Област Бургас