Регионална фармацевтична колегия бургас
Продължаващо обучение 3 март 2018  Дата, начален час и място на провеждане на обучението 04.03.2018 г.    9,30-12,30 часа   гр. Велико Търново, хотел Панорама 1. ФАРМАКОЛОГИЧНО ПОВЛИЯВАНЕ НА АСТМА И БРОНХИТ /45 мин/ Доц. Магдалена Кондева -Бурдина ФФ София 2.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА АНТИБИОТИЦИ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА И ХРАНИ/45 мин/ доц. Калоян Георгиев дх, Фармацевтичен факултет, МУ-Варна. 3. РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ОБЛАСТТА НА РЕГУЛАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА АПТЕКИТЕ ЗА ПЕРИОДА 1903 -2016 г. /45 мин/ М.ф. Христо Бургазлиев, Университет“Проф.д-р Асен Златаров“ 4. ОСНОВНИ ГРУПИ ЛЕКАРСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ТЕРАПИЯТА НА ДИАБЕТ /45 ;ин/ Доц. Магдалена Кондева -Бурдина ФФ София Акредитация - 8 точки. » Прочети повече
ГОС 2018 Годишно общо събрание на РФК Бургас  » Прочети повече
Електронен подпис Електронен подпис на магистър-фармацевти Важни промени във връзка с подновяване и издаване на нови Удостоверения за квалифициран електронен подпис (УКЕП) за членове на БФС, притежаващи Европейска професионална карта. » Прочети повече