Регионална фармацевтична колегия бургас
ОБЩО СЪБРАНИЕ РФК БУРГАС Уважаеми колеги, На основание чл.10 от Устава на РФК Бургас, Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите и Устава на БФС, на основание на промените в Закон за съсловната организация на магистър-фармацевтите, публикувани в Държавен вестник бр. 64 от 13.08.2019 г.  и във връзка с решение на УС на РФК Бургас от 29.08.2019 г. за провеждане на извънредно общо събрание на Регионалната фармацевтична колегия, Ви уведомявам както следва: Извънредното общо събрание на РФК Бургас ще се проведе на 31.10.2019г. /четвъртък/ от 18,00 часа /регистрацията започва от 17,30 ч./ в зала „Амфибия” на х-л Аква гр. Бургас при следния дневен ред:  1.  Избор на делегати на редовния VI Конгрес на БФС. Присъстват всички вписани в регистъра на РФК Бургас магистър фармацевти. Решенията се вземат с гласовете на делегатите на Общото събрание на колегията. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА РФК – гр. Бургас: .................     маг. фарм. Любима Бургазлиева » Прочети повече
Делегатско общо събрание Избор на делегати за общо събрание на РФК  Бургас » Прочети повече
Наредба № 4 от 2009 г. Изменения в Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти » Прочети повече